>Titelregistratie >Herregistratie >Big Herregistratie

Big Herregistratie

De meeste BIG geregistreerde collega’s hebben inmiddels een vooraankondiging ontvangen van het CBIG en het ministerie van VWS over de herregistratie in het BIG register. In deze vooraanondiging staat dat we voor 31 december dit jaar de herregistratie moeten aanvragen als we als individu in het register geregistreerd willen blijven. Het kan zijn dat je op een ander moment je eerste registratie hebt gedaan en dat de herregistratie voor jou dus ook op een ander moment zal gaan gelden.

De werkgevers verzoeken soms de herregistratie zo laat mogelijk te doen ivm de kosten. Wettelijk gezien zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om tot (her)registratie te komen declarabel bij de werkgever.

 

Er kan op twee manieren een aanvraag tot herregistratie gedaan worden.

1. Op basis van uren/werkervaringseis: 
waarbij een gemiddeld aantal uren van 2080 gehaald moet worden in vijf jaar. Dit komt neer op gemiddeld 8 uur per week. Daarbij moet aangetekend worden dat het om een gemiddelde gaat en dus niet  lukt om het aantal uren te halen bij een 8 urige werkweek omdat vakanties en ziekte niet meetellen. Bijvoorbeeld bij een werkweek van 12 uur wordt 2700 uur gewerkt in 5 jaar, rekening houdend met 4,5 weken vakantie per jaar en  2 weken ziekte. Je komt dan dus aan het benodigde aantal uren

Als Gipsverbandmeester zijn wemeestal niet puur als verpleegkundige of fysiotherapeut werkzaam. Je kunt daarom bij de werkervaringseis ook aangeven dat je verpleegkundige of fysiotherapeut bent met een andere functie en daarbij het percentage aangeven dat je nog verpleegkundige of fysiotherapeut je werkzaamheden op de gipskamer of daarbuiten uitvoert

Let op het is van belang dat je je afvraagt of je op basis van je huidige vaardigheden en ervaring zo weer op een verpleegafdeling zou kunnen werken. Twijfel je of denk je dat niet zomaar meer op een verpleegafdeling ingezet zou kunnen worden dan is het wellicht verstandig om de optie te kiezen “registreer als verpleegkundige/fysio met een andere functie . (zie ook de bijlage met een voorbeeld hoe de herregistratie ingevuld kan worden

 
2.  Op basis van Scholing:
Deze optie kan gekozen worden als je te weinig uren hebt gemaakt of als je herintreedt. Scholingseis verpleegkundige.
Wanneer je niet aan de werkervaringseis voldoet, kun je je toch herregistreren door scholing. Dit betekent dat je een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wil je je  herregistreren op basis van scholing? Bereid je dan tijdig voor. Een scholingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat je voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet. Verschillende mbo-scholen bieden scholing aan voor verpleegkundigen die zich willen herregistreren. Op de website van de MBO Raad vind je meer informatie. ROC Midden Nederland neemt het landelijk examen af. Zij biedt ook een zelfscan (test) waarmee je een indruk krijgt van je kennis.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als je het examen met succes afrondt, dan krijg je een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij de herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. Je hoeft het PRC alleen op te sturen als het CBIG om bewijsstukken vraagt.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

·      een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC);

·      een HBO-V diploma (Let op: de diplomadatum van het HBO-V diploma bepaalt je nieuwe uiterste herregistratiedatum);

·      Evt een bewijs dat je in opleiding bent tot specialist artikel 14 Wet BIG. Apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundigen die in opleiding zijn tot specialist moeten via een brief of per e-mail de volgende informatie doorgeven:

           1. het specialisme;

           2. BIG-nummer;

           3. achternaam en/of meisjesnaam met initialen;

           4. geboortedatum

           5. de (beoogde) startdatum van de opleiding tot specialist.

           6. relatienummer

Met deze informatie wordt de registratie in het opleidingsregister van de betreffende beroepsorganisatie gecontroleerd. Deze informatie dient als bewijsstuk: je hoeft dus geen actueel bewijs van de inschrijving in het opleidingsregister op te vragen bij de beroepsvereniging.

Als laatste optie kan ook gekozen worden om niet meer te herregistreren,
in dat geval wordt je registratie doorgehaald in het BIG register.

De controlerende instantie van het ministerie van VWS, het CBIG kan om extra bewijsmateriaal vragen, dit gebeurt steekproefsgewijs. Het CBIG heeft echter wel aangegeven bij elke herregistratie ronden strenger te zullen controleren. 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.