>Titelregistratie>Accreditatie

Accreditatie

Als u zich na uw diplomering heeft geregistreerd in het titel-register VGN dan is het van belang dat u voldoende accreditatie punten verzameld. Elke vijf jaar na uw eerste registratie heeft u minimaal 80 punten nodig om voor herregistratie in aanmerking te komen. 

Als instelling en bedrijf is het mogelijk accreditatie aan te vragen voor scholing en symposia of congressen, die betrekking hebben op het beroep van gipsverbandmeester.
In de handleiding voor accreditatie is duidelijk omschreven hoe accreditatie aangevraagd kan worden en wat daarvoor nodig is.

Aanvragen voor regio refereeravonden kunnen door de organiserende gipsverbandmeester(s) aangevraagd worden.
De toekenning van punten gebeurt volgens het schema wat in het reglement is opgenomen.
De accreditatiecommissie beoordeelt alle aanvragen die compleet en op tijd aangeleverd zijn. Zij kennen ook de punten toe.

Let op! verkregen punten verliezen hun waarde 5 jaar na uitgifte. De datum van het evenment dat aangegeven is op het accerditatie certificaat is daarbij leidend.
Iedere gipsverbandmeester legt een eigen portfolio aan en houdt daarin zelf zijn punten bij.

Op de ALV, van 4 Oktober 2008, werd de start van de Titelregistratie VGN door de leden goedgekeurd en werd het Registratie Reglement Gipsverbandmeester VGN aanvaard.
Een en ander houdt in, dat in het kader van de (op registratie volgende) herregistratie, de Accreditatie Commissie alle aanvragen voor accreditatie - tbv Bij- en Nascholingen, Congressen, Symposia, Referaten en Lezingen etc. - zal behandelen. In enkele gevallen kan de commissie ook individuele aanvragen behandelen, lees meer >>

Bekijk of Download het Accreditatie Systeem

Bekijk of Download de toekenning door de Accreditatie Commissie van de diverse accreditatieaanvragen en de daarbij behorende accreditatie punten.

Bekijk of Download Handleiding voor accreditatie t.b.v. herregistratie van de Gipsverbandmeester VGN

====================================================================================

  • Download de Algemene Informatie (in PDF), behorend bij de beide aanvraagformulieren voor accreditatie!

  • Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Congressen en Symposia.

  • Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Referaat (Lezing).

  • Download het aanvraagformulier voor Bij- of Nascholing.

  • Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Buitenlandse Congressen/Symposia.

Heeft men eventuele vragen, dan kan men dezen richten aan de Accreditatie Commissie via accreditatiecommissie@vgned.nl.

U kunt uw formulieren ook naar dit e-mail adres digitaal verzenden!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.