>Over VGN>Contributie

Contributie

Veranderingen in de contributie-inning

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 april 2012 is de nieuwe regel, ten aanzien van de contributie-inning, door de leden goedgekeurd.

Wat is er veranderd?

 • De acceptgiro is verdwenen. Deze zal - bij hoge uitzondering - alléén nog worden gebruikt wanneer het aangesloten lid serieuze bezwaren heeft tegen een incassomachtiging. Voor een acceptgiro wordt bovenop het volledige contributiebedrag, € 10,- aan administratiekosten gerekend.
 • Automatische incasso was al de enige betaalmethode voor nieuwe leden en wordt vanaf nu dus ook de enige betaalmogelijkheid voor reeds bestaande leden
 • Als incassering ondanks meerdere pogingen of herinneringen niet mogelijk blijkt zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incasso bureau. De kosten die hieruit voortvloeien zullen doorberekend worden.
 • Wat blijft gelijk?
 • Hoogte van de contributie voor leden en aangeslotenen. De aspirant-leden zijn gedurende hun opleidingstijd vrijgesteld van contributie. Aspirant lidmaatschap wordt na afstuderen automatisch omgezet in lidmaatschap.
 • Invullen van het rekeningnummer voor automatische incasso via de website, levert nog steeds € 5,00 korting op voor alle leden en € 2,50 voor aangeslotenen.
 • Het lidmaatschap gaat pas in, nadat de Penningmeester het rekeningnummer via inschrijving op de website heeft ontvangen en kan verwerken. U krijgt hiervan een bevestiging.
 • Indien er meer jaren niet aan de contributieplicht is voldaan en er niet wordt overgegaan tot betaling, kan men als lid van de VGN worden geroyeerd. Het contributiebedrag zal dan wel alsnog via een Incassobureau worden geïnd.

Fiscale verrekening beroepskosten

De regeling

Het is mogelijk om een gedeelte van het contributiegeld, dat betaald wordt voor een beroepsvereniging, bijscholingen en een vakbond fiscaal te verrekenen. In de meeste gevallen kunnen leden het jaarlijkse contributiebedrag voor een aanzienlijk deel fiscaal verrekenen met hun brutoloon. Over dit deel hoeft dan geen belasting te worden afgedragen en zo ontstaat een belastingvoordeel van 30 tot maximaal 50 procent van het totale contributiebedrag. De hoogte van de korting wordt bepaald door de belastingschaal waarin het lid is ingedeeld en dus afhankelijk van het inkomen. Voor de gipsverbandmeester in Nederland ligt dit tussen de 30% en 44%.
Wat moet je hiervoor doen?


Om in aanmerking te komen voor de fiscale regeling moet je de volgende stappen ondernemen:

 • Neem contact op met de personeelsadministratie van je werkgever en vraag hoe de CAO het best kan worden ingezet in jouw situatie.
 • Je personeelsadministratie geeft je een declaratieformulier dat je moet invullen en inleveren met een kopie van je betalingsbewijzen van je contributie(s) en bijscholingen.
 • Laat deze kosten verrekenen met ofwel je eindejaarsuitkering ofwel je vakantietoeslag. Dit kan anders ten koste gaan van toeslagen of uitkeringen waarvoor je (eventueel) in aanmerking komt.
 • Je werkgever verrekent de bedragen en geeft het door aan de belastingdienst.

 

Rekenvoorbeeld lidmaatschap VGN
Kosten per jaar

Lidmaatschap Contributie 30% 44%
Lid + acceptgiro € 100,00    
Lid + autom.incasso € 85,00
Aangeslotene + acceptgiro € 55,00    
Aangeslotene + autom.incasso € 42,50

Duo-lidmaatschap

Onder een duo-lidmaatschap wordt verstaan: een lidmaatschap van een vakbond en een lidmaatschap van de VGN. Omdat de VGN als beroepsorganisatie is aangesloten met NU91, profiteert het lid van een korting op de contributie aan deze vakbond. Het lidmaatschap van NU'91 is € 6,80 per maand ofwel € 85,- per jaar (reductie maandbedrag wordt jaarlijks aangepast door NU91)!

Ook voor het duo-lidmaatschap kan de bovengenoemde fiscale regeling tellen.

Rekenvoorbeeld Duo-lidmaatschap
Kosten per jaar

Lidmaatschap VGN Vakbond Totaal duo-lid 30% 44%
Lid + acceptgiro € 100,00 € 85,- € 185,-    
Lid + autom.incasso € 85,00 € 85,- € 170,-
Aangeslotene + acceptgiro € 55,00 € 85,- € 140,-    
Aangeslotene +autom.incasso € 42,50 € 85,- € 127,50

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.