>Opleidingen>Opleiding Erasmus

Opleiding Erasmus

De Leerweg gipsverbandmeester (GVM) wordt verzorgd door de Erasmus MC Academie te Rotterdam. De leerweg is erkend door het College zorg opleidingen (CZO).

 

De Erasmus MC Academie en de leerweg tot gipsverbandmeester (GVM)
De leerweg tot gipsverbandmeester (GVM) kent twee startmomenten per jaar; januari en september.

De duur van de leerweg is 18 maanden. Na het volgen van de eerste twee leereenheden vervolgen de groepen (september en januari) de leerweg samen.
 

De leerweg GVM bestaat uit twee delen; de theorieopleiding aan de Erasmus MC Academie en de praktijkopleiding in de gipskamers van de verschillende ziekenhuizen in Nederland. De theorieopleiding is erkend door de opleidingscommissie van het CZO, in deze commissie participeert de beroepsvereniging. Iedere praktijkleerplaats vraagt zelf een erkenning aan bij het CZO voor de praktijkopleiding; hiervoor schrijven zij een praktijkleerplan.

 

Toelatingsvoorwaarden CZO

De toelatingsvoorwaarden die gelden om toegelaten te worden tot de Leerweg GVM (Gipsverbandmeester) zijn:

  • Alléén gediplomeerd verpleegkundigen met een registratiebewijs volgens de Wet B.I.G. (art.3), alsook gediplomeerde fysiotherapeuten en Bachelor Medisch Hulpverlener.
  • Dienstverband bij een instelling voor minimaal 24 uur per week (dan duurt de opleiding langer dan 18 maanden!).
  • De aanwezigheid van minimaal een (reeds 2 jaar) gediplomeerd gipsverbandmeester als werkbegeleider. Werkbegeleiders wordt aangeraden om een relevante (onderwijs) opleiding te volgen.

Bijeenkomsten Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie is een overleg tussen praktijkopleiders van de zorgkernen en opleiders van de Erasmus MC Academie. Het vindt standaard twee maal per jaar unit breed en/of per leerweg plaats, indien nodig is een hogere frequentie mogelijk. Het doel van dit overleg is het borgen en verbeteren van de kwaliteit met betrekking tot de begeleiding van leerprocessen en het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijscurriculum. Verder vindt afstemming plaats over de ondersteuningsmogelijkheden van het leerproces van studenten.

Tijdens dit overleg worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en bediscussieerd:

  • onderwijsevaluaties in theorie en praktijk,
  • voorstellen ter verbetering,
  • intervisie/deskundigheidsbevordering,
  • voorbereiden accreditatie.

Het vormen van kleinere werkgroepen binnen deze commissie biedt de mogelijkheid specifieke (didactische) producten uit te werken in gezamenlijkheid. Adviezen van de kwaliteitscommissie worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep.

De bevoegdheid van de commissieleden is besluitvormend ten aanzien van inhoudelijke wijzigingen in het curriculum. Beheersmatige en rechtspositionele gevolgen van wijzigingen worden onderbouwd en ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep.

Als gipsverbandmeester / werkbegeleider kan je deelnemen aan deze bijeenkomsten zodat je goed op de hoogte bent van het onderwijs. Je kan samen komen met een praktijkopleider uit je eigen instelling.

Laatste notulen kwaliteitscommissie

De SMART student

Aanmelden via onderstaand mailadres.

Wil je meer weten over de Leerweg GVM, kijk dan op de website van het Erasmus MC / Academie.

Heb je vragen, mail dan naar: iaz@erasmusmc.nl

Tel.: 010-7043847

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.