>Opleiding>Opleiding Erasmus

Opleiding Erasmus

Een van de Landelijke Opleidingen tot Gipsverbandmeester wordt verzorgd door het Opleidingscentrum van het Erasmus MC te Rotterdam. De opleiding is erkend door de beroepsvereniging Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN), de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging van Traumatologen (NVT) en het College Ziekenhuisopleidingen (CZO).

De Zorgacademie en de leerweg tot gipsverbandmeester (GVM)
De leerweg tot gipsverbandmeester (GVM) kent 2 vaste leerroutes waarbij veilig inschrijven mogelijk is.
Dit betekent dat de student die start in januari of september begint met de leereenheden BIAZ GVM specifiek en Gips & Verband 26. Beide leereenheden worden afgesloten met een toetsing in de theorie en de leereenheid Gips & Verband 26 ook met een proeve van bekwaamheid in de beroepspraktijk. Na deze 2 leereenheden kan de werkgever besluiten een student te laten stoppen met de opleiding met name wanneer de student de toetsing (en herkansing) niet met een voldoende heeft afgerond. De werkgever betaalt in dit geval alleen deze 2 leereenheden (veilig inschrijven). Het geeft de student en de werkbegeleider tevens de kans te beoordelen of deze opleiding en het beroep van gipsverbandmeester wel bij hem past.
Flexibel instromen kan echter zonder de mogelijkheid van “veilig inschrijven”. Flexibel instromen wil zeggen starten met de opleiding in één van de andere maanden van het jaar (dus niet januari of september). Een voordeel van flexibel instromen kan zijn dat een student wat langer de tijd heeft te wennen aan het werken in een gipskamer dus als het ware voorwerken binnen de tijd van de opleiding.
Afhankelijk van de instap zijn er minder leereenheden die direct gevolgd kunnen worden m.u.v. bijvoorbeeld de leereenheid “thema gedrag en agressiebeheersing” en “zorg voor kwaliteit” waar het doen van onderzoek onderdeel van uit maakt. Het zou dus kunnen dat de student start met een onderzoek en pas daarna met de vakspecifieke leereenheden.

Nieuwe aandachtspunten in het curriculum van de GVM
De BIAZ (basis scholing intensieve acute zorg) is een leereenheid waarbij de student vooraf zijn voorwaardelijke kennis test op het gebied van respiratie, circulatie en centraal zenuwstelsel. De huidige studenten van de MBO en HBO hebben over het algemeen korte ziekenhuis ervaringen waardoor zij de theoretische kennis slechts in beperkte mate hebben leren toepassen in de beroepspraktijk. Om een goede aansluiting te hebben op een specialistische opleiding is deze voorwaardelijke kennis nodig. Tijdens de binnenschoolse dagen worden op dit gebied geen lessen gegeven maar gaan de lessen dieper in op het toepassen van deze kennis. Denk aan het afnemen van een speciele anamnese, het geven van instructie en voorlichting en het doen van lichamelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor het toepassen van het klinisch redeneren in de context van het werk van de gipsverbandmeester.

Röntgendiagnostiek is een nieuwe leereenheid met praktische stralingsbescherming, medische beeldvorming en –herkenning. Vaatchirurgie is uitgewerkt in een leereenheid met onder andere perifeer chronisch en acuut vaatlijden, trombose, huidaandoeningen, diabetische voet en amputaties.
De leereenheid sedatie gaat in op het geven van verdoving bij zorgvragers en kleine ingrepen in een gipskamer. En als laatste in dit rijtje de leereenheid ouderen waarbij het VMS programma besproken wordt en de zorgvrager met osteoporose en de rol van de gipsverbandmeester hierin.

Wellicht lijkt het een opsomming van onderwerpen, echter in het curriculum wordt juist verbinding gelegd tussen de verschillende actoren in de zorg en de gipsverbandmeester in verschillende zorgsettings (intra- en extramuraal), multidisciplinair en in ketenzorg.

Toetsen
Tijdens de leerweg worden regelmatig toetsen afgenomen. Een aantal van deze toetsen kan op locatie zodat de student niet voor 1 or 2 uurtjes naar Rotterdam hoeft te reizen. Aan het afnemen van toetsen op locatie zijn voorwaarden verbonden. Dit begint met een contract tussen werkgever en zorgacademie.

Op 28 juni aanstaande is de startdag voor de studenten die de leerweg GVM gaan volgen in september 2016.
 Het is belangrijk om voor de startdag, de itslearning accounts aan te vragen en aan de studenten door te sturen, daarom hebben wij de deadline voor aanmelden gezet op 10 juni 2016. Studenten die naar de startdag komen zonder itsaccounts en voorbereiding ervaren het als een handicap.

De toelatingsvoorwaarden die gelden om toegelaten te worden tot de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester zijn:

  • Alléén gediplomeerd verpleegkundigen met een registratiebewijs volgens de Wet B.I.G. (art.3), alsook gediplomeerde fysiotherapeuten.
  • Dienstverband met een Instelling voor minimaal 24 uur per week.
  • De aanwezigheid van minimaal een (reeds 2 jaar) gediplomeerd gipsverbandmeester als werkbegeleider. Werkbegeleiders wordt aangeraden om de cursus "werkbegeleidingsvaardigheden en coaching" te volgen.

Twee maal per jaar is er een kwaliteitscommissie vergadering. Tijdens deze vergadering komen praktijk- en theorieopleiders bijeen om over het onderwijs te praten; dit in het kader van kwaliteitszorg en afstemming theorie- en praktijkopleiding.

Wil je meer weten over de opleiding, neem dan contact op met de opleider van de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester:

Mw. A. Brandenburg
e-mail: a.brandenburg@erasmusmc.nl

Mw. B. Visser
e-mail: b.visser@erasmusmc.nl

of Dhr. Chris Schipper
Tel.: 010-7043847
e-mail: iaz@erasmusmc.nl

of ga naar de website van EMC academie.

Ga naar It's Learning als u al leerling of werkbegeleider bent.

CZO aanvraagformulieren (voor de LOG) zijn op te vragen bij:

Mw. L. van Ewijk
Unitcoördinator Opleidingscentrum
e-mail: l.vanewijk-vandenbosch@erasmusmc

SCHRIJF NU IN VOOR DE XTRA NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte gehouden worden van landelijke vacatures, congressen, symposia, workshops of aanbiedingen van gipskamer gerelateerde bedrijven? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.