>Nieuws>Gezamenlijke inzet voor een nieuwe cao Ziekenhuizen

Gezamenlijke inzet voor een nieuwe cao Ziekenhuizen


Geplaatst op: 9 december 2016
De onderhandelingen voor een nieuwe cao ziekenhuizen starten op 19 december. De opmerkingen van de NU’91 leden zijn besproken in de NU’91 Klankbordgroep Ziekenhuizen; dat zijn jouw collega’s die gedurende het jaar meedenken over de cao. Zo zijn we samen, mét het CNV zorg&welzijn en FNV zorg&welzijn, tot een inzet voor een nieuwe cao Ziekenhuizen gekomen.  

Hieronder vind je een samenvatting van de voorstellen. Wil je de volledige tekst van de gezamenlijke bonden inzet ontvangen, stuur dan een mail naar mijncao@nu91.nl

 Inkomen en Vrije tijd

  • Wij stellen voor de lonen per 1 januari 2017 met 2,5% te verhogen.
  • Er moet conform de uitspraak van het Europese Hof een compensatie komen voor de ORT over vakantie/verlof uit het verleden.

Kijk voor meer informatie over de ORT over het verleden op www.nu91.nl / ORT dossier.

  • De afspraak over reparatie van het 3de WW-jaar moet verder uitgewerkt worden.
  • De blokkade om PLB uren niet mee te kunnen nemen naar een andere werkgever (niet vallend onder de cao Ziekenhuizen) dient te worden opgeheven.
  • Ziekenhuizen moeten een actief mantelzorgbeleid gaan voeren dat mogelijk maakt om mantelzorg en werk beter te combineren en vervanging op de afdeling regelt. Daarnaast moet zorgverlof niet alleen voor inwonende, maar ook voor uitwonende ouders gelden.

Gezond en met plezier werken

  • Een goede balans tussen flexibiliteit, werkzekerheid, combinatie van werk & privé en duurzaam inzetbaar blijven is het uitgangspunt.
  • Er moeten zogenaamde schrapsessies (via de STAZ = Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) georganiseerd worden, waarin de minimaal bij te houden gegevens vastgesteld worden. Zo worden onnodige administratieve handelingen voorkomen.
  • De personeelsopbouw moet gelijk zijn aan de (leeftijdsopbouw van de) werkende bevolking.

Een generatiepact zou een effectief instrument kunnen zijn om zowel de formatieruimte te krijgen voor jongeren als ook oudere werknemers langer te laten doorwerken. Dat is niet ‘voor jongeren of ouderen’ maar ‘voor jongeren én ouderen’. Er hoeft geen kennis verloren te gaan, doordat ouderen niet eerder uitstromen, maar parttime doorwerken. Hierdoor kan zorgvuldige overdracht van kennis plaatsvinden. Ons doel is ten minste 2500 medewerkers extra via het generatiepact te laten instromen.

  • De inzetbaarheid per werkweek per werknemer moet op een maximum van vijf werkdagen van 8 uur per kalenderweek worden gesteld (parttimers naar rato van het aantal overeengekomen uren in hun arbeidsovereenkomst).
  • De leeftijdsgrens voor het werken in nachtdiensten moet worden teruggebracht van 58 naar 57 jaar.

 

De NU’91-onderhandelaren gaan hun uiterste best doen de voor onze beroepsgroep belangrijke punten zoals hierboven beschreven binnen te halen. Wij zitten met één opdracht aan tafel, en dat is jullie belangen behartigen!  

Met vriendelijke groet,
 


 

Rolf de Wilde 


Cao onderhandelaar

U dient in te loggen om een reactie te kunnen plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.